Hypnotherapie

Life-Coaching

Energetisch werken

Kindercoaching & Gezinscoaching

Energetisch werken met Cosmic Light Energy™

Wat is Cosmic Light Energy™?

Cosmic Light Energy™ is energie die direct vanuit de “Bron van Al dat Is” (*) voortkomt en is gebaseerd op onvoorwaardelijke liefde.
Deze energie is in basis opgebouwd uit een vrouwelijk en een mannelijk aspect, en daarnaast zijn het violette vuur, de elementen (aarde, water, lucht en vuur) en ether in de energie vertegenwoordigd. De energie is hiermee alles omvattend.
Cosmic Light is een energie die reinigend, zuiverend, beschermend, transformerend en helend werkt. Daarnaast ondersteunt de energie je op je pad van bewustwording.

Hoe werkt een energetische behandeling?

Bij deze behandeling wordt er op intuïtie gewerkt met verschillende technieken om je energie en energieveld op te schonen, te balanceren, te corrigeren en/of aan te vullen. Hierdoor worden er energetische blokkades opgeheven en gaat je energie weer stromen. Tevens kan het ingezet worden voor heling, bescherming en helpen bij bewustzijn- en transformatieprocessen. Daarnaast wordt het zelfhelende vermogen van het lichaam geactiveerd. Het kan als behandeling op zichzelf plaatsvinden of ondersteunend werken bij het inzetten van andere technieken.

(*) De Bron van Al Dat Is: staat voor de oorsprong waaruit wij voortkomen en wordt bijvoorbeeld ook als de Kosmos, God of Allah omschreven.

Wat is energie?

Alles in de natuur heeft een eigen frequentie of trillingsveld. Energie is altijd in ons en om ons heen. Energie is opgebouwd uit atomen en moleculen. De allerkleinste bouwstenen zijn de fotonen, hele kleine lichtdeeltjes, die als golven en deeltjes van licht trillen in een bepaalde frequentie. Hoe hoger en sneller de trilling, hoe meer energie verbonden is met universele intelligentie en hoe meer informatie de energie bevat. Om toegang te krijgen tot deze informatie is bewustzijn nodig.

Alles is energie. Zelfs gedachten zijn energie. Iedere vorm van energie trekt soortgelijke energie aan. We noemen dit het principe van resonantie. Positieve gedachten trekken positieve gebeurtenissen aan, angst trekt angst aan, liefde trekt liefde aan, etc.

Alles wat we energie geven groeit. Dit kan tegen ons werken: veel aandacht geven aan iets wat je niet wilt (‘als ik maar niet de mist in ga bij die presentatie’) vergroot de kans om inderdaad de mist in te gaan. Maar we kunnen het ook voor ons laten werken: positieve aandacht geven aan een klus die je leuk vindt zorgt voor altijd een positieve dynamiek.

Energie werkt nooit alleen. Iets kan goed in de energie zitten, maar het heeft ook een richting nodig, een doel. Met een helder doel voor ogen werkt energie gericht. Als je een helder doel hebt, dan geven de dingen die je doet ook energie, je krijgt echt wat van de grond.

Wat is bewustzijn?

De kwaliteit van iemands bewustzijn bepaalt hoe iemand zijn werkelijkheid ziet. Een verruimd bewustzijn geeft toegang tot een hogere universele intelligentie. Bewustzijn verruimen betekent dat de energiefrequentie verhoogd wordt in trilling, waardoor de waarneming en daarmee een werkelijkheid verandert. Door het bewustzijn te verruimen kan stagnatie, zoals emotionele en mentale stilstand, weer in beweging komen. Hoe hoger de trilling, hoe meer stroming en hoe groter de mogelijkheden zijn om eenheid en harmonie te creëren, zowel op individueel als op collectief niveau.

Werken met intenties

Binnen Praktijk Yara werken we bij de energetische behandelingen met intenties. Een intentie neerzetten is het bewust richten van energie. En energie volgt aandacht. Des te sterker je in je intentie gelooft en erachter staat des te sterker zal het effect zijn. Het neerzetten van intenties in combinatie met visualisatie versterkt het resultaat.

Activeren en/of herstellen zelfhelend vermogen

Bij veel mensen met chronische fysieke, emotionele, mentale en energetische klachten kan (een deel van) de oorzaak liggen bij een slecht of niet werkend zelfhelend vermogen. Energetisch gezien functioneert het parasympatische zenuwstelsel dan slecht of nauwelijks. Onderliggende oorzaak voor het dis-/niet functioneren kan een trauma, een burn-out of bijvoorbeeld een opeenstapeling van verschillende oorzaken zijn.

Werken en helen op afstand

Het werken met Cosmic Light Energy ™ kan ook op afstand plaatsvinden en dit kan voor een persoon, een dier, een gebeurtenis/situatie of een bepaalde plek/gebied.

Maak een afspraak of stel een vraag